Skip to content Skip to footer

Üretilmek istenen plastiğin tasarım aşamasından seri üretimin gerçekleşmesine kadar geçen süreç kalıp üretimidir. Kalıp üretimi oldukça hassas teknik işçilik gerektiren ve CNC freze makinelerine ihtiyaç duyulan üretim sürecidir. CNC freze, torna, erezyon gibi makinelerde kalıpçılık bilgisi olan operatörler tarafından işlenir. Tüm parçalar birleştirilip mekanik olarak açılıp kapanacak yapıya kavuşur ve numune üretilip kalıp müşteriye teslim edilir.